Navigace

Obsah

Život - náhoda nebo záměr?

Život - náhoda nebo záměr?

Ve dnech od 19. do 25. října 2015 mohli lidé na jesenicku, javornicku a hanušovicku navštívit celostátní putovní výstavu s názvem „Život - náhoda nebo záměr?“.

V pondělí 19. října proběhla výstava v Hanuišovicích, v úterý ve Velké Kraši, ve středu v Rudě nad Moravou, ve čtvrtek V Javorníku a Uhelné, v pátek v Jeseníku, v sobotu večer s přednáškou opět v Hanušovicích a v neděli zakončila svou cestu po tomto kraji ve Štědrákově Lhotě.

V Hanušovicích se konala výstava v Kulturním domě ve spolupráci s Městem Hanušovice.V tanečním sále bylo rozmístěno 17 velkých plakátů (roll-up), které měly za úkol přiblížit lidem židovsko-křesťanský pohled na vznik světa a potopu. 

Výstavou provázel pan Dr. Pavel Kostečka, který také odpovídal na různé dotazy návštěvníků k tomuto tématu z pohledu molekulárního biologa a teologa. Dětem vyprávěla příběh o vzniku Země Broňa Hyvnarová. Mimo to se mohli účastníci podívat na části filmu "Stvoření" a v závěru prvního dne jej mohli shlédnout celý.

Zájem byl i o sbírku zkamenělin, kde byly exponáty z Maroka, Alžíru, ale i Ostravy a Suchého vrchu u Bruntálu. Děti i dospělí si mohli sbírku zkamenělin doprovázenou výkladem nejenom prohlédnout. Potěšilo je, že většinu z exponátů si mohli i vzít do ruky nebo na ně alespoň sáhnout. Dotknout se zkamenělého nautila nebo amonita, kteří patří k dnes již vyhynulým živočichům, se člověku hned tak nepodaří. 

Pana Kostečky se návštěvníci ptali na názor a jeho představy o Noemově arše, vyhynutí dinosaurů, křížení živočichů a jejich vývoj v rámci druhů nebo třeba i na vznik lidských ras. Odpovídal také na dotazy ohledně DNA, procesů v buňce. Návštěvníky zvláště zvláště vznik různých poruch a nemocí. 

Kdo měl chuť, mohl si po zhlédnuté výstavy vyplnit kvíz, který opakoval a shrnoval informace z plakátů. Úspěšní řešitelé tohoto kvízu si mohli domů odnést jednu z knih: „Kdyby zvířata mohla mluvit“, Zlaté ruce“ nebo  Miniencyklopedii přírodní léčby“.

V sobotu večer byla výstava v Hanušovicích otevřena podruhé, tentokráte v přísálí a s přednáškou a besedou na téma: "Byl jednou jeden život". 

Jak v pondělí tak i v sobotu bylo pro dětské návštěvníky a rodiny s dětmi připraveno tvoření: Pro děti i jejich rodiče byl připraven koutek, ve kterém si mohli vytvořit různé výrobky – veverky z bukvic, záložky s motýly z vlastnoručně vyrobeného voskovaného papíru nebo jen tak si přenést na papír barevnou krásu podzimních listů. V sobotu večer pak děti vyráběly 3D obrázky z domácí plastelíny.

Odhadujeme, že na tuto akci přišlo jen v Hanušovicích 60 - 70 návštěvníků.