Navigace

Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je pojem, který vznikl spojením slov komunita a plánování. Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí na daném území, mají mezi sebou různé vazby, sociální, citové, finanční. A to k sobě navzájem, ale také k danému místu. Aby mohli občané své zájmy, potřeby, nároky uspokojovat, musí spolupracovat s dalšími lidmi. Jejich potřeby a zájmy se mohou lišit. Je nutné v rámci komunity s svých potřebách mluvit, diskutovat, informovat o možných zdrojích a společně hledat kompromisní řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a pro nikoho nebyla prohrou. Plánování pak zahrnuje proces z místa nazvaného „SOUČASNOST“ do místa pojmenovaného „DOHODNUTÁ BUDOUCNOST“.

Konakty:
Mgr. Bc. Eva Pospíchalová
Město Hanušovice
Hlavní 92
78833  Hanušovice
 
tel.: +420 583 034 423
e-mail: pospichalova@mu-hanusovice.cz
 
Plánování sociálních služeb představuje výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob na daném území a hledání způsobu jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Hlavním cílem je především efektivní zvyšování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, hospodárné, transparentní a srozumitelné využívání finančních prostředků.
 
Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?
 
Co je výsledkem komunitního plánování?
Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.
 
Hlavní principy komunitního plánování jsou:
 
Co komunitní plán obsahuje?
 

Území POÚ Hanušovice, které do roku 2017 Komunitně plánovalo na území mikroregionu se od roku 2019 stalo součástí Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Šumperk pro období 2019 – 2021. V tomto plánu jsou potřeby území POÚ Hanušovice i samotného města Hanušovice zapracovány.

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Šumperk na období let 2019-2021