Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky města Hanušovice

 

1.
 
2. 
3.
4.
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005  
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2005  
7.
8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
10. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010
11. Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze psů
12.
13. Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
14.
15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se zrušuje OZV č. 10/2010
16.
17. Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů
18 
19. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Hanušovice a nakládání se stavebním odpadem.
20.
21. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje obecnězávazná vyhláška č. 8/2010.

22

23. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy
24
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Hanušovice
25.
26. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1/2018, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Hanušovice
27.
28. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 3/2018, o nočním klidu
  TRŽNÍ ŘÁD - NAŘÍZENÍ
  ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ MĚSTA HANUŠOVICE

 29.

Opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 33d, z. č. 111/2006 ve znění pozdějších předpisů