Město Hanušovice

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je pojem, který vznikl spojením slov komunita a plánování. Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí na daném území, mají mezi sebou různé vazby, sociální, citové, finanční. A to k sobě navzájem, ale také k danému místu. Aby mohli občané své zájmy, potřeby, nároky uspokojovat, musí spolupracovat s dalšími lidmi. Jejich potřeby a zájmy se mohou lišit. Je nutné v rámci komunity s svých potřebách mluvit, diskutovat, informovat o možných zdrojích a společně hledat kompromisní řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a pro nikoho nebyla prohrou. Plánování pak zahrnuje proces z místa nazvaného „SOUČASNOST“ do místa pojmenovaného „DOHODNUTÁ BUDOUCNOST“.

Konakty:
Mgr. Bc. Eva Pospíchalová
Město Hanušovice
Hlavní 92
78833  Hanušovice
 
tel.: +420 583 034 423
 
Plánování sociálních služeb představuje výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob na daném území a hledání způsobu jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Hlavním cílem je především efektivní zvyšování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, hospodárné, transparentní a srozumitelné využívání finančních prostředků.
 
Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?
 • zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a naplňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci;
 • podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje;
 • umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití;
 • zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální specifika;
 • zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné.

 

Co je výsledkem komunitního plánování?
Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.
 
Hlavní principy komunitního plánování jsou:
 • Partnerství mezi všemi účastníky – potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu, názory všech stran jsou důležité.
 • Zapojení místního společenství – hledat srozumitelné metody a formy oslovení všech účastníků tak, aby nikdo nebyl vyloučen či diskriminován.
 • Hledání nových lidských i finančních zdrojů - nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci. Komunitní plánování sociálních služeb je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.
 • Práce s informacemi – je nezbytné  zajistit rovný přístup k informacím uvnitř řídící skupiny a zajistit předávání informací veřejnosti.
 • Kompromis přání a možností – výsledkem komunitního plánování je vždy kompromis mezi tím, co chceme a tím, co máme k dispozici, ale také vymezení kompetencí a odpovědnosti za dané úkoly.

 

Co komunitní plán obsahuje?
 • popis a analýzu existujících zdrojů (soupis a popis státních, obecních i nestátních poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb - zejména: zdravotnictví, školství, pracovní příležitosti, volný čas, možnosti práce dobrovolníků, možnosti sousedské výpomoci);
 • statistické, sociologické, demografické údaje, apod. (např. věkové složení obyvatel regionu, porodnost a úmrtnost, prognózy demografického vývoje);
 • popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb;
 • představu budoucnosti sociálních služeb - stanovení priorit a cílů rozvoje služeb;
 • časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodržet;
 • způsob, jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do vytváření a naplňování komunitního plánu - stanovení podílů odpovědnosti a závazků jednotlivých účastníků;
 • způsob, jakým bude KP sledován, vyhodnocován a případně měněn.

 

Území POÚ Hanušovice, které do roku 2017 Komunitně plánovalo na území mikroregionu se od roku 2019 stalo součástí Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP Šumperk pro období 2019 – 2021. V tomto plánu jsou potřeby území POÚ Hanušovice i samotného města Hanušovice zapracovány.

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Šumperk na období let 2019-2021

 
 
 
 

Aktuální stavy toků

20.3.2019 11:18

Aktuální výška:

80 cm

6.12.2019 00:50

Aktuální výška:

125 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři