Mobilní verze

Mobilní verze

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li v říjnu mnoho vos a sršáňů, přijde studená a dlouhá zima.

Pranostika na akt. den

Na svatého Lukáše má být obilí zaseto.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 5
DNES: 114
TÝDEN: 2105
CELKEM: 782074

Aktuální stavy toků

20.3.2019 11:18

Aktuální výška:

80 cm

18.10.2019 04:58

Aktuální výška:

125 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Czech Point

Czeh Point

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Městská policie Hanušovice
Městská policie Hanušovice byla zřízena Zastupitelstvem města Hanušovice dne 1. července 2014 obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Městskou policii Hanušovice řídí starosta města Hanušovice. Plněním některých úkolů při řízení městské policie je pověřen vedoucí strážník městské policie.
 
Kontakty:
Město Hanušovice
Městská policie
Hlavní 92
788 33 Hanušovice
tel.: +420 583 034 424
e-mail: mestska.policie@mu-hanusovice.cz

 

 

Michal Fojtík - vedoucí strážník městské policie
mob.: +420 733 530 539
 
 
 
 
Hodiny určené pro veřejnost
 
den hodina
úterý 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00

Pozn.: Jiný den nutno dohodnout telefonicky

 
Upozornění:
Pracovní doba strážníků městské policie je nerovnoměrně rozvržená. 
 
Výše uvedený kontakt na strážníka městské policie je mimo pracovní dobu nedostupné. V případě potřeby kontaktujte Policii České republiky, obvodní oddělení Hanušovice.

 

Úkoly městské policie:
Městská policie Hanušovice zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Hanušovice. Při plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii nebo jiných zákonů zejména:
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku;
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití;
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Hanušovice;
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; 
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení;
 • podílí se na prevenci kriminality v Hanušovicích;
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v Hanušovicích;
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města Hanušovice;
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o Městské policii Hanušovice

 

Působnost městské policie:
Působnost městské policie je vymezena hranicí katastru města Hanušovice včetně jeho místních částí, kterými jsou obce Hynčice nad Moravou, Potůčník, Vysoké Žibřidovice a Žleb.

 

Obrázek 2 - Katastrální mapa města Hanušovice

Strážník městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn:
 • požadovat vysvětlení od osob;
 • požadovat prokázání totožnosti;
 • předvést osobu;
 • odebrat zbraň;
 • zakázat vstup na určená místa;
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor;
 • odejmout věc;
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla;
 • zastavovat vozidla;
 • vstupovat do živnostenských provozoven;
 • používat donucovacích prostředků;
 • používat psa;
 • používat služební zbraň

 

Kdy se mají občané obracet na městskou policii?
 • znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení;
 • porušování obecně závazných vyhlášek města;
 • prodej či podání alkoholických nápojů mladistvým;
 • narušování občanského soužití;
 • drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku;
 • porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku;
 • výskyt či založení černých skládek, výskyt vraků motorových vozidel;
 • při zjištění či páchání trestné činnosti;
 • veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů.