Město Hanušovice

Pozvánka na zasedání č. 12. Zastupitelstva města Hanušovice

Pozvánka na zasedání č. 12. Zastupitelstva města Hanušovice

P O Z V Á N K A

na zasedání č. 12 Zastupitelstva města Hanušovice
konané dne 15. 4. 2021 v Kulturní dům Hanušovice od 17:00 hod.

PROGRAM:

 1. Program
   
 2. Kontrola usnesení
   
 3. Informace o činnosti Rady města Hanušovice
   
 4. Schválení Obecně závazných vyhlášek města Hanušovice č. 1/2021, 2/2021
   
 5. Majetkové záležitosti
  1. Žádost o prominutí doplatku kupní ceny - dům čp. 88, bj. 88/14
  2. Žádost o koupi bytové jednotky 240/3 - budova čp. 240 v Hanušovicích
  3. Žádost o odkup pozemku parcela č. 1682/1 v k.ú. Hanušovice
  4. Žádost o prodej pozemku parcelní č. 897/24 - ostatní plocha
  5. Žádost o směnu pozemků mezi městem Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice a SVJ DOMU PRAŽSKÁ, Pražská č. p. 186, 788 33 Hanušovice.
  6. Žádost o odkup pozemku parcelní č. 744/17 v k. ú. Hanušovice, 1522/11 v k. ú. Hanušovice
  7. Žádost o odkup pozemků parcelní č. 355/3, p. č. 356/2, p. č. 356/3 vše v k. ú. Hanušovice
  8. Žádost o prodej pozemku p. č. 606 v k. ú. Hynčice nad Moravou ch. Žádost o směnu pozemků mezi městem Hanušovice a Lesy České republiky, s. p.,
  9. Žádost o odkup pozemku parcelní č. 855/7 , trvalý travní porost v k. ú. Hanušovic
  10. Žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení
  11. Investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu města Hanušovice
    
 6. Ekonomické záležitosti a. Schválení smlouvy o úvěru - Komerční banka b. Rozpočtová změna č. 1/2021 Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 2
   
 7. Schválení strategických dokumentů pro město Hanušovice
   
 8. Obnova památníku obětí 1. světové války v Hanušovicích
   
 9. Schválení Opatření obecné povahy č. 1/2021 "Změna č. 1 územního plánu Hanušovice"
   
 10. Změna usnesení - přijímání dotací
   
 11. Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služebním obvodu OO Hanušovice

Přílohy

Pozvánka na zasedání č. 12. Zastupitelstva města Hanušovice

Pozvánka na zasedání č. 12. Zastupitelstva města Hanušovice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 635,53 kB
Datum vložení: 7. 4. 2021 16:39
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2021 10:41
Autor: Jan Langer

Aktuální stavy toků

18.4.2021 13:29

Aktuální výška:

69 cm

18.4.2021 13:29

Aktuální výška:

132 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři