Město Hanušovice

Obecně závazné vyhlášky

1.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti

Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2000 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací včetně chodníků

2. Obecně závazná vyhláška č. 01/2002 - Požární řád města Hanušovice

3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o členění města Hanušovice na části města

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o realizaci energetické koncepce Města Hanušovice

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005  

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2005  

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci poskytování půjček vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravy a modernizaci

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

10. Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

11. Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze psů

12. Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

13. Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

14.  Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku ze vstupného

15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se zrušuje OZV č. 10/2010

16. Obecně závazná vyhlaška č. 1/2014 o zřízení městské policie

17.  Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů

18. Obecně závazná vyhláška č.3/2014 o zákazu žebrání na veřejném prostranství

19. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Hanušovice a nakládání se stavebním odpadem.

20. Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

21. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje obecnězávazná vyhláška č. 8/2010.

22. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se zrušuje OZV č. 2/2013

23. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy

24. Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Hanušovice

25. Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděšní, využívání a odstraňování komunálních odpadů

26. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1/2018, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Hanušovice

27. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

28. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1/2019, o nočním klidu

29. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

30. Obecně závazná vyhláška města Hanušoviceč. 4/2019 o místním poplatku z pobytu

31. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 5/2019 o místním poplatku ze psů

32. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

33. Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 7/2019 o místním poplatku ze vstupného

 

TRŽNÍ ŘÁD 

 ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ MĚSTA HANUŠOVICE

 1. Opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 33d, z. č. 111/2006 ve znění pozdějších předpisů

2. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění odpadů

 

 

 

Aktuální stavy toků

1.12.2020 21:56

Aktuální výška:

66 cm

1.12.2020 21:53

Aktuální výška:

128 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní aplikace

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři