Novinky na titulní straně

Novinky na titulní straně

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Doporučení pro nakládání s ochrannými pomůckami

Typ: ostatní
Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19.

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.

Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí COVID-19

  1. Veškerý osobní jednorázový odpad (včetně respirátorů, roušek a kapesníků) by měl být shromažďován v jednorázovém plastovém pytli (sáčku).
  2. Když je přibližně ze ¾ zaplněn, tak by měl být pevně uzavřen a ponecháno v něm co nejméně vzduchu.
  3. Pytel s tímto jednorázovým odpadem by měl být umístěn do druhého ochranného pytle.
  4. Druhý pytel je třeba rovněž uzavřít a nesmí být stlačován z důvodu rizika poškození.
  5. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
  6. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
  7. Lidé by si měli umýt ruce nebo je dezinfikovat před a po manipulaci s odpadními vaky, zejména bezprostředně před a po uzavření pytle 2; pokud je to možné, k uzavírání sáčků by měly být použity rukavice na jedno použití.
  8. Zvířata by se měla držet mimo odpadní pytle.

Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19

V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci.

Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob, popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování odpadu.

Děkujeme za vaši ohleduplnost.

Další informace najdete přímo na stránkách SZU zde:
http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz

Dbejte na desinfekci

Podle dostupných vědeckých poznatků je stabilita koronaviru od 24 hodin na papíře až po několik dní 3-9 dní pro kovy nebo plasty. Proto je třeba dbát zvýšené hygieny a opatrnosti při nakládání s odpady. Obdobně jako dezinfekci dotykových ploch při nákupech a na veřejných místech (jak už kliky, zábradlí, tak i např. nákupní košíky) je nutné věnovat pozornost a provádět dezinfekci dotykových ploch (např. úchytů) veřejně přístupných sdílených odpadových nádob (nádoby na separaci, společné nádoby na komunální odpad pro bytové domy, atd…).
Souběžně s tím, je také vhodné věnovat pozornost dezinfekci veřejného prostoru, kde se kumuluje více lidí např. zastávky veřejné dopravy, úřady a zdravotní střediska, případně parky, lavičky, odpadové koše atd…

Pro tyto případy jsme Vám schopni nabídnout plošnou desinfekci jak venkovních, tak vnitřních prostor.

Pro poptávku nás neváhejte kontaktovat u svého obchodního kontaktu.
Závěrem nám dovolte informaci, že všichni zaměstnanci společnosti SUEZ CZ a.s. jsou dostatečně vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a desinfekcí k řádnému zajištění poskytovaných služeb.
 


Příloha

Vytvořeno: 26. 3. 2020
Poslední aktualizace: 26. 3. 2020 12:54
Autor: Jan Langer
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK