Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Obecně závazné vyhlášky města Hanušovice

 

1.

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2000 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti

 

Dodatek č.1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2000 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací včetně chodníků

2. 

Obecně závazná vyhláška č. 01/2002 - Požární řád města Hanušovice

3.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o členění města Hanušovice na části města

4.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o realizaci energetické koncepce Města Hanušovice

5.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005  

6.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005  

7.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci poskytování půjček vlastníkům obytných budov a bytů na jejich opravy a modernizaci

8.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

9.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010

10.

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

11.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku ze psů

12.

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

13.

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

14.

 Obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku ze vstupného

15.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se zrušuje OZV č. 10/2010

16.

Obecně závazná vyhlaška č. 1/2014 o zřízení městské policie

17.

Obecně závazná vyhláška č.2/2014 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, kterou se vymezují veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů

18 

Obecně závazná vyhláška č.3/2014 o zákazu žebrání na veřejném prostranství

19.

Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území města Hanušovice a nakládání se stavebním odpadem.

20.

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

21.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušuje obecnězávazná vyhláška č. 8/2010.

22

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se zrušuje OZV č. 2/2013

23.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy

24

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství města Hanušovice

25.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tříděšní, využívání a odstraňování komunálních odpadů

26.

Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1/2018, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města Hanušovice

27.

Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

28.

Obecně závazná vyhláška města Hanušovice č. 1/2019, o nočním klidu

 

TRŽNÍ ŘÁD 

 

ŘÁD VEŘEJNÝCH POHŘEBIŠŤ MĚSTA HANUŠOVICE

 29.

Opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 33d, z. č. 111/2006 ve znění pozdějších předpisů

  

 

 

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK