Mobilní verze

Mobilní verze

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když máj vláhy nedá, červen se předá.

Pranostika na akt. den

Co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 293
TÝDEN: 293
CELKEM: 288431

Aktuální stavy toků

29.5.2017 08:45

Aktuální výška:

69 cm

29.5.2017 08:43

Aktuální výška:

128 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Czech Point

Czeh Point

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vítejte na oficiálních stránkách
města Hanušovice
 

    Hanušovice byly založeny počátkem 14. století za první rolnické kolonizace. Byla to dnešní takzvaná horní ves kolem kostela v údolí Hanušovického potoka. Založení vsi iniciovala kolštejnská vrchnost, pod niž Hanušovice patřily až do roku 1848. V Hanušovicích se nachází mnoho památek, mezi které patří například památkově chráněný barokní farní kostel zasvěcený svatému Mikuláši a dále fara a sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie, které jsou taktéž památkově chráněné. Hanušovice se rozkládají na ploše 36,81 km2 v nadmořské výšce od 400 m.n.m. a v současné době zde trvale žije 3259 obyvatel. V Hanušovicích se, mimo jiné, nachází mateřská a základní škola, zdravotní středisko, knihovna i kino.

Oznámení pro občany

Vážení spoluobčané,

    od 30.5.2016 zahajuje město Hanušovice sběr a následující výdej prádla pro praní či chemické čištění. Tato služba je zajištěna prostřednictvím společnosti Prádelna a chemická čistírna SLUKO s.r.o., IČ: 26819198, Mlýnská 260, 790 65 Žulová. Příjem prádla a jeho následující výdej bude probíhat na adrese Hlavní 116, 788 33 Hanušovice a to každé pondělí od 8:30 do 9:30 hodin (příjem prádla) a od 12:00 do 13:00 hodin (výdej prádla). Zodpovědný pracovníkem je Hana Jílková.

Ceník za služby

Poznámka:

Na základě rozhodnutí Rady města Hanušovice pod usnesením č. 773/41/2016, ze dne 16.5.2016 je stanoven manipulační poplatek ve výši 30,- Kč na občana za poskytování služby městem Hanušovice občanům při zajišťování činnosti vyprání prádla či jeho chemického čištění.

Oznámení pro občany

Město Hanušovice oznamuje občanům, že je možno se připojit na hlavní kanalizační síť pro odvádění splaškových vod. Podmínky pro připojení kanalizační přípojky jsou dány Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a.s. Postup pro připojení kanalizační přípojky naleznete zde. Součástí je i objednávka kontroly kanalizační přípojky, kterou naleznete zde. Žádosti o připojení vyřizuje Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., provoz vodovodů Hanušovice.

 

Vážení spoluobčané,
     ke dni 31.12.2015 ukončila svoji činnost Hanušovická obchodní s.r.o. Majetek města Hanušovice, který spravovala tato společnost, je od 1.1.2016 ve správě Odboru správy majetku a služeb MěÚ Hanušovice. Tento odbor komplexně zajišťuje správu rozsáhlého a různorodého majetku ve vlastnictví města Hanušovice tj. zajišťuje právní a věcnou formu jeho nabývání. Dále se pak zabývá jeho pronájmem, zastavováním, prodejem a jinými formami disponováním s tímto majetkem.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Oldřich Mikoláš - vedoucí odboru správy majetku a služeb
 • životní prostředí
 • silniční hospodářství
mob.:   +420 734 753 988
tel.:      + 420 583 034 439

e-mail: mikolas@mu-hanusovice.cz

Jan Langer - referent odboru správy majetku a služeb
 • investiční akce
 • veřejné zakázky
 • správa domu kultury, internetových stránek města, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu a vozového parku odboru
mob.:   +420 603 579 163
tel.:      + 420 583 034 433
 
Mgr. Ing. Hana Mikulínová - referent odboru správy majetku a služeb
 • správa vodovodů a kanalizací
 • správa a provoz budov, bytových domů, bytů a nebytových prostor v majetku města Hanušovice
 • pronájem pozemků ve vlastnictví města Hanušovice
mob.:   +420 737 649 548
tel.:      + 420 583 231 248
 

Zlatava Muroňová - zahradnice, úklidové práce

Hana Jílková - dělnice, úklidové práce

Miroslav Oriňák - dělník

Karel Zdráhala - dělník

Mezi hlavní činnosti odboru patří:

 1. Pronájem, prodej a směna pozemků ve vlastnictví města Hanušovice.
 2. Správa  a  provoz budov, bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Hanušovice.
 3. Údržba veřejné zeleně a mobiliáře  v majetku města Hanušovice tj. sečení a úklid trávy; zajištění údržby opravy nebo výměny mobiliáře, výsadba zeleně atp.
 4. Pravidelná údržba dětských hřišť v majetku města Hanušovice tj. kontrola a aktualizace jeho provozního řádu;  kontrola dopadových ploch a pískoviště, revize herních prvků.
 5. Čistota města a jeho veřejných prostranství,  vyvážení odpadkových košů.
 6. Údržba místních komunikací, pravidelný úklid a čistění chodníků ve všech ročních obdobích.
 7. Zajištění a koordinace zimní údržby v souladu s plánem zimní  údržby. 
 8. Provádění průběžných obhlídek a kontrol stavu místních komunikací a chodníků.
 9. Zajišťování oprav místních komunikací, včetně jednání s dodavateli.
 10. Údržba a výměna dopravního značení.
 11. Účast při výstavbě sítí, komunikací aj.
 12. Péče o vývěsní skříňky města Hanušovice.
 13. Veřejné osvětlení na území města a místních částí -registrace poruch a závad - zajištění opravy, revize, kontroly.
 14. Veřejný rozhlas  na území města - registrace poruch a závad, zajištění opravy.
 15. Správa a provozování kulturního zařízení města Hanušovice na ul. Hlavní,  včetně krátkodobých pronájmů prostor DK - přednášky, prodejní akce, plesy, školení, vystoupení, schůze, aj.
 16. Vodní zdroje  a vodohospodářská zařízení - provoz a údržba malých vodních zdrojů v místní části Potůčník. Údržba vodovodních přípojek k nemovitostem ve vlastnictví města, kanalizačních přípojek včetně šachet od nemovitostí ve vlastnictví  města;  kontrola, provoz, údržba a opravy kanalizace pro odvádění povrchových a odpadních vod včetně příslušných vpustí a šachet a jejich pravidelné čištění.
 17. Zajišťování agendy na úseku správy složek životního prostředí - ochrana přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., ochrana zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1192 Sb., ochrana ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., ochrana vod dle zákona č. 254/2001 Sb., rostlinolékařská péče.
 18. Ochrana zvířat proti týrání.
 19. Zajišťování agendy  na úseku pozemních komunikací ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací včetně vykonávání působnosti silničního správního úřadu.
 20. Zpracování agendy hlášení odpovědnosti za škodu v důsledku úrazu na místních komunikací.
 21. Příprava návrhů, vyjádření a stanovisek města Hanušovice ke stavebním a jiným dokumentacím; k územním a stavebním řízením, pro oblasti životního prostředí a pozemních komunikací.
 22. Příprava, zadávání  a  kontrola  veřejných  zakázek pro město Hanušovice.
 23. Příprava a realizace jednotlivých investic.
 24. Zpracovávání návrhů investičních plánů.

Adresa:
Město Hanušovice
Hlavní 92
788 33 Hanušovice

IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
telefon: +420 583 231 284
fax: +420 583 231 365
e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
IDDS: 9wwbeey
 
Úřední hodiny:
Pondělí:  7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Středa:    7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
 
1
 
Novinky:

19. 5. 2017

Oznámení pro občany - uzavírka silnice č. II/369 na ul. Zábřežská

NovinkyZobrazit více

15. 5. 2017

Upozornění pro občany

NovinkyZobrazit více

15. 5. 2017

Výběrové řízení VHZ

NovinkyZobrazit více

13. 4. 2017

Výlukový jízdní řád

NovinkyZobrazit více

10. 4. 2017

Protipovodňová opatření města Hanušovice

NovinkyZobrazit více

6. 4. 2017

Upozornění pro občany

NovinkyZobrazit více

31. 3. 2017

Změna otevírací doby pošty Hanušovice

NovinkyZobrazit více

28. 3. 2017

Nabídka brigády

NovinkyZobrazit více

28. 3. 2017

Změna termínu svozu Bio odpadu

NovinkyZobrazit více

15. 3. 2017

Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti

NovinkyZobrazit více