Město Hanušovice

Městská policie Hanušovice

Městská policie Hanušovice byla zřízena Zastupitelstvem města Hanušovice dne 1. července 2014 obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Městskou policii Hanušovice řídí starosta města Hanušovice. Plněním některých úkolů při řízení městské policie je pověřen vedoucí strážník městské policie.
 
Kontakty:
Město Hanušovice
Městská policie
Hlavní 92
788 33 Hanušovice
tel.: +420 583 034 424

 

Ivana Vlachovská - vedoucí strážník městské policie

mob.: +420 733 530 539

Hodiny určené pro veřejnost

Středa: 8:00 - 10:00 a 14:00 - 17:00 
Pozn.: Jiný den nutno dohodnout telefonicky

Upozornění

Pracovní doba strážníků městské policie je nerovnoměrně rozvržená. 

Výše uvedený kontakt na strážníka městské policie je mimo pracovní dobu nedostupné. V případě potřeby kontaktujte Policii České republiky, obvodní oddělení Hanušovice.

 
Úkoly městské policie
Městská policie Hanušovice zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Hanušovice. Při plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii nebo jiných zákonů zejména:
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku;
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití;
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Hanušovice;
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; 
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení;
 • podílí se na prevenci kriminality v Hanušovicích;
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v Hanušovicích;
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města Hanušovice;
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o Městské policii Hanušovice

 

Působnost městské policie
Působnost městské policie je vymezena hranicí katastru města Hanušovice včetně jeho místních částí, kterými jsou obce Hynčice nad Moravou, Potůčník, Vysoké Žibřidovice a Žleb.

 

Obrázek 2 - Katastrální mapa města Hanušovice

Strážník městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn
 • požadovat vysvětlení od osob;
 • požadovat prokázání totožnosti;
 • předvést osobu;
 • odebrat zbraň;
 • zakázat vstup na určená místa;
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor;
 • odejmout věc;
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla;
 • zastavovat vozidla;
 • vstupovat do živnostenských provozoven;
 • používat donucovacích prostředků;
 • používat psa;
 • používat služební zbraň

 

Kdy se mají občané obracet na městskou policii?
 • znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení;
 • porušování obecně závazných vyhlášek města;
 • prodej či podání alkoholických nápojů mladistvým;
 • narušování občanského soužití;
 • drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku;
 • porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku;
 • výskyt či založení černých skládek, výskyt vraků motorových vozidel;
 • při zjištění či páchání trestné činnosti;
 • veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů.

Aktuální stavy toků

20.3.2019 11:18

Aktuální výška:

80 cm

4.4.2020 12:39

Aktuální výška:

131 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní aplikace

Logo mobilní aplikacegoogle-play-downloadapp-store-download

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři