Mobilní verze

Mobilní verze

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.

Pranostika na akt. den

Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 49
TÝDEN: 2095
CELKEM: 102961

Aktuální stavy toků

14.2.2016 01:40

Aktuální výška:

62 cm

14.2.2016 01:48

Aktuální výška:

136 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Czech Point

Czeh Point

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Vítejte na oficiálních stránkách
města Hanušovice
 

      Hanušovice byly založeny počátkem 14. století za první rolnické kolonizace. Byla to dnešní takzvaná horní ves kolem kostela v údolí Hanušovického potoka. Založení vsi iniciovala kolštejnská vrchnost, pod niž Hanušovice patřily až do roku 1848. V Hanušovicích se nachází mnoho památek, mezi které patří například památkově chráněný barokní farní kostel zasvěcený svatému Mikuláši a dále fara a sochy sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie, které jsou taktéž památkově chráněné. Hanušovice se rozkládají na ploše 36,81 km2 v nadmořské výšce od 400 m.n.m. a v současné době zde trvale žije 3259 obyvatel. V Hanušovicích se, mimo jiné, nachází mateřská a základní škola, zdravotní středisko, knihovna i kino.

 

Vážení spoluobčané,
     ke dni 31.12.2016 ukončila svoji činnost Hanušovická obchodní s.r.o. Majetek města Hanušovice, který spravovala tato společnost, je od 1.1.2016 ve správě Odboru správy majetku a služeb MěÚ Hanušovice. Tento odbor komplexně zajišťuje správu rozsáhlého a různorodého majetku ve vlastnictví města Hanušovice tj. zajišťuje právní a věcnou formu jeho nabývání. Dále se pak zabývá jeho pronájmem, zastavováním, prodejem a jinými formami disponováním s tímto majetkem.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Oldřich Mikoláš - vedoucí odboru správy majetku a služeb
 • životní prostředí
 • silniční hospodářství
mob.:   +420 734 753 988
tel.:      + 420 583 034 439

e-mail: mikolas@mu-hanusovice.cz

Jan Langer - referent odboru správy majetku a služeb
 • investiční akce
 • veřejné zakázky
 • správa domu kultury, internetových stránek města, veřejného osvětlení, veřejného rozhlasu a vozového parku odboru
mob.:   +420 603 579 163
tel.:      + 420 583 034 433
 
Vítězslav Féllinger - referent odboru správy majetku a služeb
 • správa vodovodů a kanalizací
 • správa a provoz budov, bytových domů, bytů a nebytových prostor v majetku města Hanušovice
 • pronájem pozemků ve vlastnictví města Hanušovice
 • zajištění odchytu zvířat
mob.:   +420 737 649 548
tel.:      + 420 583 231 248
 

Zlatava Muroňová - zahradnice, úklidové práce

Miroslav Oriňák - dělník

Karel Zdráhala - dělník

Mezi hlavní činnosti odboru patří:

 1. Pronájem, prodej a směna pozemků ve vlastnictví města Hanušovice.
 2. Správa  a  provoz budov, bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Hanušovice.
 3. Údržba veřejné zeleně a mobiliáře  v majetku města Hanušovice tj. sečení a úklid trávy; zajištění údržby opravy nebo výměny mobiliáře, výsadba zeleně atp.
 4. Pravidelná údržba dětských hřišť v majetku města Hanušovice tj. kontrola a aktualizace jeho provozního řádu;  kontrola dopadových ploch a pískoviště, revize herních prvků.
 5. Čistota města a jeho veřejných prostranství,  vyvážení odpadkových košů.
 6. Údržba místních komunikací, pravidelný úklid a čistění chodníků ve všech ročních obdobích.
 7. Zajištění a koordinace zimní údržby v souladu s plánem zimní  údržby. 
 8. Provádění průběžných obhlídek a kontrol stavu místních komunikací a chodníků.
 9. Zajišťování oprav místních komunikací, včetně jednání s dodavateli.
 10. Údržba a výměna dopravního značení.
 11. Účast při výstavbě sítí, komunikací aj.
 12. Péče o vývěsní skříňky města Hanušovice.
 13. Veřejné osvětlení na území města a místních částí -registrace poruch a závad - zajištění opravy, revize, kontroly.
 14. Veřejný rozhlas  na území města - registrace poruch a závad, zajištění opravy.
 15. Správa a provozování kulturního zařízení města Hanušovice na ul. Hlavní,  včetně krátkodobých pronájmů prostor DK - přednášky, prodejní akce, plesy, školení, vystoupení, schůze, aj.
 16. Vodní zdroje  a vodohospodářská zařízení - provoz a údržba malých vodních zdrojů v místní části Potůčník. Údržba vodovodních přípojek k nemovitostem ve vlastnictví města, kanalizačních přípojek včetně šachet od nemovitostí ve vlastnictví  města;  kontrola, provoz, údržba a opravy kanalizace pro odvádění povrchových a odpadních vod včetně příslušných vpustí a šachet a jejich pravidelné čištění.
 17. Zajišťování agendy na úseku správy složek životního prostředí - ochrana přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., ochrana zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1192 Sb., ochrana ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., ochrana vod dle zákona č. 254/2001 Sb., rostlinolékařská péče.
 18. Ochrana zvířat proti týrání.
 19. Zajišťování agendy  na úseku pozemních komunikací ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací včetně vykonávání působnosti silničního správního úřadu.
 20. Zpracování agendy hlášení odpovědnosti za škodu v důsledku úrazu na místních komunikací.
 21. Příprava návrhů, vyjádření a stanovisek města Hanušovice ke stavebním a jiným dokumentacím; k územním a stavebním řízením, pro oblasti životního prostředí a pozemních komunikací.
 22. Příprava, zadávání  a  kontrola  veřejných  zakázek pro město Hanušovice.
 23. Příprava a realizace jednotlivých investic.
 24. Zpracovávání návrhů investičních plánů.

Adresa:
Město Hanušovice
Hlavní 92
788 33 Hanušovice

IČ: 00302546
DIČ: CZ00302546
telefon: viz. kontakty
fax: +420 583 231 365
e-mail: podatelna@mu-hanusovice.cz
IDDS: 9wwbeey
 
Úřední hodiny:
Pondělí:  7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
Středa:    7:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00
 
MĚSTO HANUŠOVICE JE MONITOROVÁNO KAMEROVÝM SYSTÉMEM
 
Novinky:

5. 2. 2016

Oznámení pro občany

NovinkyZobrazit více

19. 1. 2016

Kotlíkové dotace 2016

NovinkyZobrazit více

18. 1. 2016

Kotlíkové dotace 2016

NovinkyZobrazit více

11. 1. 2016

Upozornění pro občany

NovinkyZobrazit více