Menu
Město Hanušovice

Záznamy z akcí

Bowlingové klání v restauraci Formanka

Klub 60+ Hanušovice, z. s. pořádá pro členy i nečleny Klubu od 15:00 hod. do 16:00 hod. dne 14.5.2024 bowlingové klání v restauraci Formanka Hanušovice.
Platba pronájmu bowlingových drah:
0,00 Kč pro členy Klubu
100,00 Kč pro osoby mimo členskou základnu spolku.
Upozornění:
Ke hře je třeba mít s sebou tzv. sálovou obuv.
Bowlingového klání se zúčastnilo 9 členů Klubu s těmito výsledky:
Karel, 1. kolo 109 bodů, 2. kolo 100 bodů a 3. kolo 113 bodů, celkem 319 bodů,
Oldřich, 1. kolo 114 bodů, 2. kolo 113 bodů a 3. kolo 99 bodů, celkem 326 bodů,
František, 1. kolo 122 bodů, 2. kolo 118 bodů a 3. kolo 117 bodů, celkem 357 bodů,
Libor, 1. kolo 133 bodů, 2. kolo 149 bodů a 3. kolo 111 bodů, celkem 393 bodů,
Věra, 1. kolo 143 bodů a 2. kolo 95 bodů, celkem 238 bodů,
Eva, 1. kolo 84 bodů a 2. kolo 69 bodů, celkem 153 bodů,
Mája, 1. kolo 121 bodů a 2. kolo 99 bodů, celkem 220 bodů,
Sylvia, 1. kolo 62 bodů a 2. kolo 71 bodů, celkem 133 bodů,
Magdaléna, 1. kolo 61 bodů a 2. kolo 60 bodů, celkem 121 bodů.

 

Zájezd do tržnice v polském Kudowa-Zdróji

Dne 16. května 2024 pořádá Klub 60+ Hanušovice, z. s., zájezd do tržnice v polském Kudowa-Zdróji. Odjezd autobusu se uskuteční v 7:00 hod. z autobusové zastávky "u viaduktu", dále zastaví u chodníku před plechovými garážemi na ul. Školní proti zámečnické dílně (domovní blok s veterinární ordinací a čalounickou dílnou) a u autobusové zastávky "potraviny" (nad Penny marketem).
Program zájezdu je:
- od 7:00 hod do 9:00 přeprava na místo
- od 9:00 hod. do 12:30 hod. návštěva tržnice v polském Kudowa-Zdróji
- od 12:30 hod. do 14:30 hod. přeprava z Kudowa-Zdróje do Hanušovic.
Cena zájezdu zahrnuje dopravu autobusem tam a zpět a je ve výši:
- 100,- Kč pro členy Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
- 300,- Kč pro osoby mimo členskou základnu Klubu.
Závazné přihlášky, nejlépe s příslušnou hotovostí, se evidují vždy ve čtvrtek v době od 14 do 16 hod. v klubovně Klubu v Hanušovicích na ul. Školní 199, popř. na tel. č. 605 431 982.
Na cestu do Polské republiky si vezměte s sebou:
- platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas
- platnou kartu zdravotní pojišťovny + cestovní pojištění
- doporučuje se mít s sebou asistenční kartu k cestovnímu pojištění sjednanou na den cesty.
Autodopravu zajišťuje pan Zdeněk Spáčil z Raškova.
Uzávěrka objednávek je v termínu do 9.5.2024.
Zájezdu se zúčastnilo 27 osob z toho 24 členů Klubu.

 

Koupání v Termálech

Klub 60+ Hanušovice, z. s. pořádá dne 22.5.2024 zájezd na koupání do Termálních lázní Velké Losiny.
Odjezd autobusu se uskuteční s ohledem na I. etapu oprav ul. Hlavní v Hanušovicích ve 13:45 hod. od budovy Městského úřadu, z ul. Školní za budovou ZŠ a MŠ Hanušovice (před zámečnickou dílnou) a od autobusové zastávky u viaduktu. Koupání v termálních bazénech je zajištěno přibližně v době od 14:30 do 18:30 hod. Odjezd z Velkých Losin do Hanušovic je v 19:00 hod.
Cena zájezdu zahrnuje dopravu autobusem tam a zpět a základní vstupné do termálních bazénů bez doplňkových služeb a je ve výši:
- 200,- Kč pro členy Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
- 400,- Kč pro osoby mimo členskou základnu Klubu
- osoby bez nároku na slevu pro seniory si musí ke shora stanovené ceně zájezdu připlatit 50,- Kč.
Přihlášení je možné vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hod. v klubovně Klubu nebo na e-mail: klub60plushanusovice@seznam.cz, popř. na tel. č. 605 431 982 nejlépe formou SMS zprávy.
Uzávěrka přihlášek je 15.5.2024.
Zájezdu se zúčastnilo 18 osob z toho 17 členů Klubu.

 

 

Formanský den


Dne 25.5.2024 pořádalo Město Hanušovice v Hparku Formanský den, jako soutěž tažných koní s přidruženými akcemi: "Scénou studeného čumáku", "Historickou scénou" a "Hudebním programem". Do této akce byl rovněž zapojen i Klub 60+ Hanušovice, z. s., který zabezpečoval 2 stanoviště s dobrovolným vstupným.
1. stanoviště v době od 9 hod. do 17:30 hod. zabezpečoval pan Ladislav Vaculík se svým známým.
2. stanoviště v době od 9 hod. do 12:30 hod. zabezpečovala paní Krellerová Ludmila s manželem a v době od 12:30 hod. do 17:30 hod.manželé Josef a Eliška Královi.
Všem zúčastněným na akci patří můj velký dík.
Zpravoval: Karel Prodělal 
 

Bowlingové klání v restauraci Formanka

Klub 60+ Hanušovice, z. s. pořádá pro členy i nečleny Klubu od 15:00 hod. do 16:00 hod. dne 28.5.2024 bowlingové klání v restauraci Formanka Hanušovice.
Platba pronájmu bowlingových drah:
0,00 Kč pro členy Klubu
100,00 Kč pro osoby mimo členskou základnu spolku.
Upozornění:
Ke hře je třeba mít s sebou tzv. sálovou obuv.
Bowlingového klání se zúčastnilo 8 členů Klubu z toho se 7 zapojilo do hry s těmito výsledky:
Libor, 1. kolo 101 bodů, 2. kolo 158 bodů a 3. kolo 142 bodů, celkem 401 bodů,
František, 1. kolo 120 bodů, 2. kolo 130 bodů a 3. kolo 160 bodů, celkem 410 bodů,
Karel, 1. kolo 136 bodů, 2. kolo 120 bodů a 3. kolo 118 bodů, celkem 374 bodů,
Vladimír, 1. kolo 86 bodů, 2. kolo 64 bodů a 3. kolo 80 bodů, celkem 230 bodů,
Dáša, 1. kolo 60 bodů, 2. kolo 81 bodů, 3. kolo 98 bodů a 8 náhozů 59 bodů, celkem 298 bodů,
Sylvie, 1. kolo 78 bodů, 2. kolo 87 bodů, 3. kolo 76 bodů a 8 náhozů 46 bodů, celkem 287 bodů,
Eva, 1. kolo 62 bodů, 2. kolo 103 bodů, 3. kolo 79 bodů a 8 náhozů 64 bodů, celkem 308 bodů.

 

Sportovní hry seniorů

Krajská rada seniorů Olomouckého kraje, p. s. pořádá dne 29. května 2024 od 9 hod. v areálu TJ Lokomotiva Olomouc Sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí.
Uvedených her se zúčastní také družstvo našeho spolku ve složení:
kapitán družstva: pan Karel Prodělal
členové družstva: pan Josef Cikryt, pan Libor Kaláb, paní Mária Krajčovičová a paní Bronislava Molčanová.

Seznam soutěžních disciplín:
1.Kroužky
2.Tenisová zručnost
3.Bolloball
4.Golfová zručnost
5.Hokej
6.Šipky
7.Koloběžky
8.Košíková
9.Petanque
10.CORNhole
Sportovních her seniorů Olomouckého kraje se zúčastnilo sportovní družstvo Klubu 60+ Hanušovice, z. s. ve výše uvedeném složení a obsadilo 2. místo z 76 sportovních družstev.
Ve fotogalerii se nachází přibližně 50 snímků z akce, které jsem pořídil jednak sám a jednak paní Bronislava Molčanová.
Zpracoval: Karel Prodělal.  

 

Zájezd do Velkých Losin

Dne 6. června 2024 pořádá Klub 60+ Hanušovice, z. s., zájezd do Velkých Losin.
Odjezd autobusu se uskuteční v 8:00 hod. od budovy Městského úřadu, dále zastaví před zámečnickou dílnou na ul. Školní (domovní blok s veterinární ordinací, oční optikou, čalounickou dílnou) a u autobusové zastávky „u viaduktu“.
Program zájezdu je:
- od 9:00 hod. prohlídka velkolosinského zámku (základní okruh – Žerotínové v Losinách)
- od 10:30 hod. do 13:00 hod. oběd v restauraci U Mrázků, U Papírny 6, V. L. (vývarová polévka, drůbeží řízek s vařeným bramborem je v režii Klubu), nápoj či další jídlo si hradí každý účastník zájezdu samostatně
- od 13:30 hod. do 15:00 hod. prohlídka Muzea ručního papíru
- od 15:00 hod. odjezd do Hanušovic nebo v případě většinového zájmu účastníků zájezdu hodinová návštěva cukrárny Velkolosinské pralinky.

Cena zájezdu zahrnuje dopravu autobusem tam a zpět, vstupné do zámku, do Muzea ručního papíru a obědu v rest. U Mrázků je ve výši:
- 200,- Kč pro členy Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
- 400,- Kč pro osoby mimo členskou základnu Klubu
- osoby v produktivním věku si musí k uvedeným cenám připlatit 50,- Kč.

Závazné přihlášky, nejlépe s příslušnou hotovostí, se evidují vždy ve čtvrtek v době od 14 do 16 hod. v klubovně Klubu v Hanušovicích na ul. Školní 199, popř. na tel. č. 605 431 982.
Uzávěrka objednávek je v termínu do 30.5.2024.

Upozorňuji, že počet účastníků zájezdu je maximálně 35 osob a zápis bude probíhat podle časového sledu přihlášení.
Přepravu zajišťuje firma Vobus, v. o. s., Hanušovice.
Zájezdu se zúčastnilo 34 členů Klubu. Do složky Fotogalerie bylo vloženo 19 ks snímků, které na místě vyhotovil pan Karel Prodělal. Dále 10 ks fotografií, které byly vyhotoveny manželi Královými.

 

Bowlingové klání v restauraci Formanka

Klub 60+ Hanušovice, z. s. pořádá pro členy i nečleny Klubu od 15:00 hod. do 16:00 hod. dne 11.6.2024 bowlingové klání v restauraci Formanka Hanušovice.
Platba pronájmu bowlingových drah:
0,00 Kč pro členy Klubu
100,00 Kč pro osoby mimo členskou základnu spolku.
Upozornění:
Ke hře je třeba mít s sebou tzv. sálovou obuv.
Bowlingového klání se zúčastnilo 9 členů Klubu a z toho se do hry zapojilo 8 z nich s těmito výsledky:
Karel, 1. kolo 119 bodů, 2. kolo 114 bodů a 3. kolo 109 bodů, celkem 342 bodů,
Dáša, 1. kolo 53 bodů, 2. kolo 53 bodů a 3. kolo 56 bodů, celkem 162 bodů,
František, 1. kolo 138 bodů, 2. kolo 120 bodů a 3. kolo 142 bodů, celkem 400 bodů,
Eva, 1. kolo 68 bodů, 2. kolo 89 bodů a 3. kolo 59 bodů, celkem 216 bodů,
Magdaléna, 1. kolo 51 bodů, 2. kolo 64 bodů a 3. kolo 59 bodů, celkem 174 bodů,
Libor, 1. kolo 111 bodů, 2. kolo 116 bodů a 3. kolo 141 bodů, celkem 368 bodů,
Mája, 1. kolo 76 bodů, 2. kolo 85 bodů a 3. kolo 118 bodů, celkem 279 bodů,
Sylvia, 1. kolo 124 bodů, 2. kolo 76 bodů a 3. kolo 89 bodů, celkem 289 bodů.

 

Koupání v Termálech

Klub 60+ Hanušovice, z. s. pořádá dne 19.6.2024 zájezd na koupání do Termálních lázní Velké Losiny.
Odjezd autobusu se uskuteční ve 14:00 hod. od budovy Městského úřadu, dále z ul. Školní před zámečnickou dílnou a od autobusové zastávky u viaduktu. Koupání v termálních bazénech je zajištěno přibližně v době od 14:30 do 18:30 hod. Odjezd z Velkých Losin do Hanušovic je v 19:00 hod.
Cena zájezdu zahrnuje dopravu autobusem tam a zpět a základní vstupné do termálních bazénů bez doplňkových služeb a je ve výši:
- 200,- Kč pro členy Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
- 400,- Kč pro osoby mimo členskou základnu Klubu
- osoby bez nároku na slevu pro seniory si musí ke shora stanovené ceně zájezdu připlatit 50,- Kč.
Přihlášení je možné vždy ve čtvrtek od 14 do 16 hod. v klubovně Klubu nebo na e-mail: klub60plushanusovice@seznam.cz, popř. na tel. č. 605 431 982 nejlépe formou SMS zprávy.
Uzávěrka přihlášek je 12.6.2024.
Zájezdu se zúčastnilo 18 členů Klubu a 1 osoba mimo členskou základnu.

 

Vítání léta na Vysoké

Dne 20. června 2024 pořádá Klub 60+ Hanušovice, z. s., zájezd na akci "Vítání léta na Vysoké" v prostoru penzionu „U Lužíků“ s možnou prohlídkou kaple Franze Schuberta a výkladem pana Jaromíra Straky.
Odjezd autobusu se uskuteční v 15:00 hod. z Hanušovic od Městského úřadu, z prostoru před zámečnickou dílnou a z autobusových zastávek „Viadukt“ a „Potraviny“ (při cestě na Vysokou). Hostitelé nám jako tradičně nabídnou ryby na rožni nebo opékání uzeniny na otevřeném ohni.
Návrat z Vysoké do Hanušovic bude v době kolem 19 hod.
Cena zájezdu zahrnuje pouze dopravu na místo a zpět (konzumaci si hradí každý individuálně) a je ve výši:
- 0,00 Kč pro členy Klubu
- 20,00 Kč pro ostatní občany.
Přihlášení na akci je možné osobně vždy ve čtvrtek v době od 14 do 16 hod. v klubovně Klubu na ul. Školní 199 v Hanušovicích nebo telefonicky na č. 605 431 982, popř. na e-mail klub60plushanusovice@seznam.cz nejpozději do 13.6.2024 s objednávkou ryb nebo uzenin.
Vítání léta na Vysoké se zúčastnilo 26 členů Klubu, kde většina z nás navštívila kapličku Fraze Schuberta. Zde nás pan Jaromír Straka seznámil s novým vstupem do kapličky a pobíhající vý- stavou fotografií. Ve složce Fotogalerie jsou uloženy 3 fotografie, které jsem na místě vyhotovil.
Dále bylo do Fotogalerie vloženo 20 fotografií, které na místě vyhotovil pan Ludvík Koblížek.

Aktuální stavy toků

23.6.2024 02:00

Aktuální výška:

64 cm

23.6.2024 02:00

Aktuální výška:

128 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři