Menu
Město Hanušovice

Kamerový systém lokace

V Hanušovicích jsou monitorovány s pomocí MKS (městského kamerového systému) následující lokality:

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 146 (snímá prostor ul. Hlavní, Udolní, Jesenická)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 179 (snímá zadní trakt samočepu Formanka)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 92 (snímá ul. Hynčická)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 92 (snímá ul. Hlavní, křižovatku ul. Hlavní a Hynčická, žel. přejezd do horních Hanušovic)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 92 (snímá ul. Hlavní, křžovatku ul. Hlavní a Pražská, ul. Dukelská)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 116 (snímá ul. Hlavní, Školní, zastávka - točna autobusu)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 137 (snímá ul. Hlavní, prostor parkoviště před Penny marketem)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 137 (snímá ul. Požárníků, prostor Kulturního domu Hanušovice)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 145 (snímá ul. Hlavní, Školní, Příčná, perimetr ZŠ a MŠ Hanušovice)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 313 (snímá ul. Hlavní, Školní, perimetr ZŠ a MŠ Hanušovice)

- kam. bod ul. Hlavní č. p. 416 (snímá ul. Hlavní, viadukt, zastávka autobusu, parkoviště)

- kam. bod ul. Školní č. p. 254 (snímá ul. Školní, Nádražní, perimetr vlakového nádraží Hanušovice)

- kam. bod ul. Nádražní č. p. 197 (snímá ul. Školní, Nádražní, perimetr vlakového nádraží Hanušovice)

- kam. bod ul. Nádražní č. p. 197 (snímá ul. Školní, Nádražní, perimetr vlakového nádraží Hanušovice)

- kam. bod ul. Na Holbě č. p. 493 (snímá ul. Na Holbě, Zábřežská, perimetr dětských hřišť a vnitroblok sídliště Na Holbě)

- kam. bod ul. Na Holbě č. p. 488 (snímá ul. Na Holbě, perimetr sídliště)

- kam. bod ul. Na Holbě č. p. 489 (snímá ul. Na Holbě, perimetr sídliště)

Městská policie Hanušovice spolu s vedením města zvažuje pořízení a umístění dalších kamerových bodů a to ze zcela prozaických důvodů, kdy nekalá činnost a mnohdy i nedostatečně osvětlená místa, lákají různé živly k páchání protiprávního jednání. 

Lokality pro rozšíření MKS jsou vybírány a vytipovány po vzájemné dohodě města Hanušovice, MP Hanušovice a PČR Obvodní oddělení Hanušovice. 

kam. bod ul. Hlavní č. p. 183 !!! příprava !!! (povodí řeky Moravy, garáže)
kam. bod ul. Hlavní č. p. 183 !!! příprava !!! (povodí řeky Moravy, garáže)
kam. bod ul. Školní č. p. 199 !!! příprava !!! (ul. Školní, Nádražní)
kam. bod ul. Školní č. p. 199 !!! příprava !!! (ul. Školní a přilehlá lokalita)
kam. bod ul. Školní č. p. 199 !!! příprava !!! (ul. Nádražní a přilehlá lokalita)
kam. bod ul. Školní č. p. 477 !!! příprava !!! (odpadové nádoby, kaplička, kostel)
kam. bod ul. Sportovní nejblíže č. p. 340 !!! příprava !!! (odjezd a příjezd)
kam. bod. ul. Pražská nejblíže č. p. 186 !!! příprava !!! (H-park, železniční přejezd, odjezd a příjezd)
MKS Hanušovice využívá dva druhy kamer, statické (tzv. pevné) a autodomy (tzv. otočné). 

 

Kamery slouží k odhalování majetkových přestupků, trestných činů, dopravních nehod a jiné nekalé činnosti. Ne vždy zachytí přímého pachatele, slouží tak jako vodítko k odhalení a dopadení osob, osoby, která měla v uvedený čas s jednáním přímou, či nepřímou spojitost. 

Kamerový systém města Hanušovice nemáte Vy občané vnímat jako represi, ale jako prevenci. Kamery nezasahují žádným způsobem do Vašeho soukromí, veškeré výstupy podléhají přísnému zabezpečení a jsou vydávány na základě písemných žádostí policie ČR a ostatních orgánů, které mají oprávnění si je od městské policie dožádat. 

Aktuální stavy toků

18.6.2024 01:00

Aktuální výška:

60 cm

18.6.2024 01:00

Aktuální výška:

127 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři